Theorie

Voordat een praktijkexamen bij het CBR mag worden afgelegd, moet er eerst een theoriecertificaat worden behaald. Het theorie examen mag worden afgelegd vanaf 16½ jaar. Dit theoriecertificaat heeft een geldigheid van 1½ jaar.

De studiemogelijkheden om voor dit theorie examen te slagen:

  • leren uit een theorieboek
  • leren uit een theorieboek en oefenen met een extra CD-ROM (examentraining)
  • voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden met het eigen maken van de stof, bied ik in overleg gratis begeleiding aan.